αβάγιστος

αβάγιστος
-η, -ο [βαγίζω]
1. άκαμπτος, αλύγιστος
2. (για πρόσωπα) αμετάπειστος.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”